Propozice

STATUT soutěže ve hře na bicí soupravu DĚČÍN 2017

Pořadatel

ProTalent z.s. a Městská knihovna Děčín

Vyhlášení soutěže

Soutěž je vyhlášena dnem uveřejnění na www.protalent.cz a soutěžní kolo proběhne dne 2.12.2017 od 10:00 v Městské knihovně Děčín, Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I, malý sál.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěž je vyhlášena pro děti a mladistvé do 18 let v kategoriích

Kategorie  A – Dívky a chlapci ročník 1999 – 2002

Kategorie  B – Dívky a chlapci ročník 2003 – 2006

Kategorie  C – Dívky a chlapci ročník 2007 a mladší

Podmínkou pro účast v soutěži je zaslání přihlášky e-mailem na: sousedbimbo(zavináč)centrum.cz .

Přihlášky jsou ke stažení na stránkách www.protalent.cz. Uzávěrka přihlášek je 25.11.2017 do 24:00.

Soutěžící předvedou skladbu dle notového záznamu, který je ke stažení na www.protalent.cz ve zvoleném tempu a zahrají libovolný rytmický doprovod k jedné ze tří skladeb (hudebnímu podkladu), které jsou ke stažení na www.protalent.cz. Při soutěži budou skladby pouštěny soutěžícím do sluchátek. Soutěžící hrají na připravené standardní bicí soupravě, vlastní bicí soupravy ani doplňky (další tomy nebo činely, perkusní nástroje apod.) nejsou povoleny.

 

Hodnocení soutěžících

Výkony soutěžících bude hodnotit porota složená ze zkušených hudebníků a pedagogů, kterou jmenuje pořadatel. Funkce porotce je dobrovolná, čestná a nezastupitelná a je vykonávána bez nároku na honorář.

Budou hodnocena následující kritéria:

Skladba dle notového záznamu

– zvolené tempo

– dodržení tempa

– počet chyb

Skladba s hudebním podkladem

– začátek a ukončení

– nápaditost doprovodu

– využití soupravy

– využití dynamiky

– celkový hudební dojem (muzikálnost)

V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa a uděleny věcné ceny a předány diplomy. Jednotlivá hodnocení nebudou zveřejněna a jsou k dispozici pouze pořadateli.

Hlavní cena  – Cena Protalentu, je nahrávací den ve studiu MACAC Český rozhlas v Ústí nad Labem, kde bude nahrána zvolená soutěžní skladba a popřípadě další soutěžní skladby ročníku 2017. Nahrávání autorsky chráněných skladeb není možné. Cena bude udělena pořadatelem na doporučení poroty. Oceněný musí mít svou soupravu a zajištěný doprovod do studia. Termín bude dohodnut po ukončení soutěže podle možností zainteresovaných osob.

 

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo udělit další zvláštní ceny v návaznosti na průběh soutěže.

Pořadatel může v případě malého počtu přihlášených soutěžících sloučit některé kategorie.

Během samotné soutěže můžou být pořizovány fotografie a audio a video záznamy soutěžícími, jejich doprovodem, pořadateli jakož i třetími osobami pouze za účelem propagace soutěže.